pl | en

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE zostało wprowadzone przez Komisję Europejską jako obowiązkowe po 1985 roku w ramach Nowego Podejścia do harmonizacji przepisów technicznych. Nadrzędnym celem Komisji Europejskiej przy wprowadzaniu znaku CE było ujednolicanie różnorodnych krajowych uregulowań w dziedzinie bezpieczeństwa wyrobów przemysłowych, a tym samym umożliwienie swobodnego przepływu towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii. Stosując oznakowanie CE, wytwórca lub jego przedstawiciel UE deklaruje, że dany wyrób jest zgodny z dyrektywą odnoszącą się do wyrobów budowlanych i spełnia wymagania techniczne określone w zharmonizowanej Normie Europejskiej.

 

Nasze okna są zgodne z normą PN-EN 14351-1, dlatego do każdego produktu wystawiamy deklarację zgodności. Poniżej możecie państwo zobaczyć certyfikaty potwierdzające.

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...